Strategisk affärsutveckling - Ökad konkurrenskraft och bättre affär

Ökad konkurrenskraft och bättre affär

Hur ska vi i lilla Sverige klara av den växande konkurrensen från omvärlden?

Även tidigare mycket fattiga länder utbildar ingenjörer idag som är morgondagens innovatörer. Gapet minskar. Vi har kvar våra höga kostnader men tappar i försprång på utbildningsnivå och i vår förmåga att kunna behålla och attrahera de mest skärpta människorna.

Innovation är vår tids mest prestigefyllda ”buzz word”, även politikerna tar fram en innovationsplan. Varför då?
Det förefaller som om en insikt börjar smyga sig på som slår över alla branscher och alla områden: för att kunna behålla ett försprång hjälper det inte att enbart bli mer effektiva eller att banta kostnader. Detta gör andra länder lika bra eller bättre.  Nej, insikten är att den största möjligheten för Sverige att utvecklas är att skapa nya idéer, bli mer innovativa och tänka i nya banor. Helt enkelt utmana det existerande.

Vi har en lång tradition av att uppfinna och komma på nya idéer. Varför?

Den svenska modellen med platt organisation, liten hierarki, och hög levnadsstandard där varje minut inte går till överlevnad, har underlättat nytänk. Men med åren och ökad konkurrens och därmed ökad press på företagen upplever många att den möjligheten till innovation och reflektion inte längre finns.

Idag kan vi se ett antal tydliga trender:

- Kortare tid mellan utveckling och lansering, men även kortare livslängd på produkterna. Detta sätter stor press på företaget att orka vara konstant nytänkande.

- Krav på kundanpassade lösningar, gärna med tjänster kopplade till leveransen.
Detta sätter krav på företaget att involvera kunden tidigt i processen för att undvika kostnads- och tidskrävande feltänk.

- I en undersökning från Vinnova säger 8 av 10 företag att "strategiskt utvecklingsarbete är avgörande för företagets konkurrenskraft". Samtidigt säger företagen att de inte har tillräckligt bra metoder för att skapa en kreativ process.

När jag blickar bakåt ser jag ett mönster, där jag hela tiden har ifrågasatt rådande ordning, vilket utmanar en organisation. De flesta människor är av naturen emot förändringar. Det finns trygghet i det man har. Jag har hela tiden velat testa annorlunda idéer och skapa nya verksamhetsområden. Det var så jag hamnade i en möjlighet att skapa något helt nytt inom mobilitet: 1999 satt jag med ett blankt papper.  Timing, nyfikenhet, envishet och ett visst mått av mod gjorde att jag 2006 kunde lämna en verksamhet som idag ägs av Volvo/Hertz, är topp 3 i Europa och vann priset som Sveriges gröna företag 2010; SunFleet Carsharing.

Erfarenheten från den resan och många därefter använder jag i mina uppdrag med affärsutveckling. Min mission är att få företag att se möjligheter, att bli nyfikna på vad som finns bakom trädet och modet att tänka nytt.

Allt med syfte att stärka konkurrenskraften och göra affären ännu bättre!