Strategisk affärsutveckling - Ökad konkurrenskraft och bättre affär

Referenser

Skapare av SunFleet Carsharing

Startade upp ett konsortium med mig som projektledare med avsikt att etablera bilpooler i Sverige. Arbetet bestod i att från ett blankt papper bygga upp en helt ny verksamhet. Hemsida skulle skapas, visioner skulle säljas in, debatt skulle skapas i media. Säljmaterial skulle tas fram. Kundsegment skulle väljas ut. Avtal med samarbetspartners skulle ingås.

Kundsupport skulle byggas upp. Jag ingick ett samarbete i ett EU-projekt med Malmö Stad för etablering av bilpool i södra Sverige. Jag skrev ett stort antal avtal med företag. Våren 2002 belönades mitt arbete med att SunFleet tilldelades pris i samband med pre-UN Conference, Stockholm Partnerships for Sustainable Cities 2002. Priset delades ut av Hans Majestät Konungen. När jag gick vidare till nya utmaningar 2006, hade 1 kund och fyra bilar vuxit till över 200 bilar i 5 städer, flera tusen användare som genomförde över 2000 resor varje månad. SunFleet var därmed etablerat som Skandinaviens största bilpoolskoncept. 2010 valdes SunFleet till ”Årets gröna kapitalist” i Sverige och har idag 650 bilar i 34 städer.

Men vad står det egentligen mellan raderna i (skryt)-texten? Jo, där står det om en person som såg ett tillfälle att skapa något nytt, som fick bråka med finansiärer när budgeten överskreds, som fick vara kundsupport själv dygnet runt innan det fanns pengar till extern support, som fick byta batteri på juldagen när någon glömt ljuset på, som fick skapa allting från första början med nästan inga pengar men som fick se något växa fram och börja fungera och få kunder. Till slut började vi även tjäna pengar.

Affärsområdesansvarig/Vice VD, Pilotfish Networks AB

Ansvarig för att starta upp ett nytt koncept i ett nystartat affärsområde. Arbetsuppgifterna bestod i trendanalys, ta fram ett koncept, utveckla tekniken tillsammans med utvecklingsavdelningen, skapa kunder, avtalsförhandlingar, presentationer, deltagande i offentliga upphandlingar. Internt byggde jag upp rutiner för bl a kundsupport och leveranser. Jag anställde säljare för att aktivera säljarbetet. Jag ingick i ledningsgruppen och ansvarade för affärsområdets budget och marknadsplan. Förutom Skandinavien öppnade jag upp verksamhet i Frankrike. Under min tid gick verksamheten från nystartat till att vara etablerat på två marknader med 6 vunna offentliga upphandlingar samt avtal med svenska och globala företag bl a Airbus i Frankrike.

Men mellan raderna här då? Utmaningen att bygga något nytt i ett litet men ändå etablerat företag. Utmaningen att få utvecklingsavdelningen att samarbeta med försäljningsgruppen och utveckla rätt sak i rätt tid. Utmaningen att uppfylla högt ställda förväntningar med lågt ställd budget. Utmaningen att göra det annorlunda jämfört med existerande konkurrenter. Utmaningen att få ett land som Frankrike att välja ett litet företag som leverantör.

Konsultuppdrag: IntersectionPoint AB:

Tänk att skapa slump! För det är ju i de oväntade mötena som nya tankar och innovationer uppstår. Därför utvecklar IntersectionPoint AB  en metodik att skapa slump genom att personer från olika bakgrund, företag, offentliga organisationer, skolor och forskningsinstitut arbetar tillsammans och skapar nya innovationer och tankesätt.
Jag fick i uppdrag att ta visionen vidare med konkreta åtgärder.

En första Innovationsverkstad genomfördes i Göteborg den 18 april 2012 med 60 personer från olika branscher och discipliner. Ur gruppernas idéer coachade jag en grupp vars koncept: ”Spånvagnen - en rullande mötesplats” genomfördes och presenterades på Handelskammardagen.

IntersectionPoint arbetar nära The Medici Group från New York, vars grundare Frans Johansson skrev den uppmärksammade boken The Medici Effect, som just handlar om gränsöverskridande möten som skapar innovationer.

Konsultuppdrag: Lansering av Realize - Idéfabriken

Tänk om det fanns en inspirerande möteslokal som inte var på din arbetsplats men som enkelt kunde skräddarsys för just ditt mötes syfte och mål. En lokal där professionella mötesledare gav er verktyg, metoder och arbetsflöden för kreativt nytänkande och utveckling och där modern teknik kombinerades med stimuli för alla sinnen?

Från och med maj 2013 kan Realize erbjuda just en sådan kreativ och effektiv mötesmiljö!
Då öppnade Realize upp nya lokaler i Gårda med 400 m2 för kreativa möten för gamla och nya kunder. Lokalen är designad och inredd för att skapa inspiration och energi och för att släppa fram mötesdeltagarnas kreativa potential. Allt i en tydlig och kvalitetssäkrad process, ledd av erfarna facilatorer.
Lokalen kan enkelt byta skepnad för att skapa rätt förutsättningar för t.ex. Ledningsgruppsmöte, Projektuppstart, Brainstorming eller varför inte ett möte med en kund.