Strategisk affärsutveckling - Ökad konkurrenskraft och bättre affär

Hur då?

Nåväl, hur vi gör då för att uppnå ökad konkurrenskraft och därigenom bättre affärer?

Oavsett hur kreativ och utmanande man ska bli, krävs samtidigt struktur och en affärsmodell.

Idag är utmaningen att finna en affärsmodell som dels behåller fokus på kärnverksamhetens effektivitet samtidigt som den ger utrymme till innovation och nytänkande. Google anses ha kommit längst och de använder sig bl a av en variant av Business Model Canvas.

Under mina uppdrag har jag ställts inför många utmaningar. Mitt arbete har varit mycket ”hands-on”, dvs det har varit viktigt att fatta beslut och börja genomföra. Se till att något hände, att någon fattade beslut och att det genomfördes.


Men för att resultatet skulle bli bra behövde jag reflektera över många delar:

Hur får man ut en idé/koncept till berörda kunder? Hur får man sina medarbetare att tycka att en ny idé är spännande och inte bara jobbig? Hur ska man hitta varje enskild medarbetares unika drivkraft?

Är vi mentalt förberedda?

Har vi rätt säljkanaler till rätt kundsegment? Hur förändras världen i vår bransch? Vilka nya samarbetspartners kan vi arbeta med för att lyfta affären? Hur får jag med ledningen/ägarna på tåget?

Vet alla medarbetare om varför vi gör så här? Hur ser vår självbild ut? Har vi ett tydligt varumärke och värderingar som hjälper oss?

Jag erbjuder

  • Innovations-verkstäder
  • Affärsutveckling
  • Strategisk coachning