Strategisk affärsutveckling - Ökad konkurrenskraft och bättre affär

Att tänka nytt.

Inte nödvändigtvis gå emot strömmen men gärna pröva vid sidan av. Utforska vad som finns bortom trädet. Kanske göra egna spår i snön. Under många av mina uppdrag genom åren har de riktigt tuffa utmaningarna handlat om förändring. Eller kanske snarare bristen på förändring.

Förändring har inget egenvärde, men utveckling och innovation har det. Med den insikten som ledstjärna krävs både vilja, mod och idérikedom för att gå från ord till handling. Handlingsförmåga bygger på förmågan att kunna förändra och förändras.  Är vi mentalt förberedda och kan vi sätta mål och riktning som leder till resultat?

Per Lanevik
Läs mer »
201305201369041172kFHR1GrE

Ska vi ta språnget tillsammans?

Business Innovation

SunFleet Carsharing

Skapare av SunFleet Carsharing, Europas första miljövänliga bilpoolskoncept.

SunFleet startade 1999 och belönades av Kung Karl XVI Gustaf under Pre-FN-konferens "Stockholm Partnerships for Sustainable Cities 2002" och är nu # 1 i Skandinavien, Topp 3 i Europa och utsedd till ”Årets Gröna Kapitalist 2010 av Veckans Affärer.

Mer om Sunfleet »

Pilotfish Networks

Ansvarig för att starta upp ett nytt koncept i ett nystartat affärsområde. Förutom Skandinavien öppnade jag upp verksamhet i Frankrike.

Under min tid gick verksamheten från nystartat till att vara etablerat på två marknader med 6 vunna offentliga upphandlingar samt avtal med svenska och globala företag bl a Airbus i Frankrike.

Mer om Pilotfish »

IntersectionPoint

Uppdrag att som extern VD ta deras vision vidare som handlar om att personer från olika bakgrund, företag, skolor och forskningsinstitut arbetar tillsammans och skapar nya innovationer och tankesätt.
I nära samarbete med The Medici Group från New York, (Medici-effekten), genomfördes en första Innovations-verkstad 2012 med 60 personer från olika branscher och discipliner.

Mer om IntersectionPoint »

Realize AB

Uppdrag att utveckla konceptet Realize-Idéfabriken.

Med Skandinaviens största praktiska erfarenhet av över 400 genomförda kreativa workshops erbjuder nu Realize en nyöppnad 450 kvm mötesarena, anpassad med kreativa verktyg och metoder, där företag kan förlägga sina möten och samtidigt få hjälp med den kreativa processen av erfarna facilatorer.

Mer om Realize »